حسام الدین فرهادی: دولت موانع صادرات را برطرف کند

0 158

حسام الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار کرد: ما به عنوان فعالین کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در چند سال گذشته تا آنجا که توانسته ایم، سعی کرده ایم باعث تسهیل امور مربوط به صنعت سنگ شویم و موانع را از سر راه صنعتگران برداریم.

وی در ادامه گفت: یکی از بزرگترین مشکلات صنعت سنگ ایران تصمیمات ناگهانی است که برخی مسئولین می گیرند و در قالب بخشنامه ابلاغ می کنند. برخی از این تصمیمات کارشناسی شده نیستند و تا مدتها تبعات بسیار بدی را روانه صنعت می کنند. به هر میزان که دولت و مسئولین مشورت های بیشتری را با بخش خصوصی انجام دهند نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان افزود: عمده مشکل ما در حوزه صادرات جابجایی پول و کشتیرانی و حمل و نقل است. این زیر ساخت ها اگر توسط دولت فراهم شود ما جهشی بسیار سریع در صادرات سنگ خواهیم داشت. صادرات آدابی دارد که باید این آداب را فرا بگیریم، مهمترین نکته در این بحث امنیت و ثبات است که بتوانیم برنامه ریزی های بلند مدت داشته باشیم. با برنامه ریزی های کوتاه مدت نمی توان صادرات را انجام داد.

وی تصریح کرد: دولت باید بخش خصوصی را قوی تر کند. اگر مجموعه ای مسیر درستی را انتخاب کرده باید حمایت و تقویت شود تا این مجموعه با قوت بیشتری راه خود را ادامه دهد. باید از تجربیات مجموعه های موفق استفاده و این تجربیات به دیگران نیز انتقال داده شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.