۲۰ کشور اول هدف صادرات ایران در ۴ ماهه ۱۳۹۷

0 1

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، ارزش صادرات غیرنفتی طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۷ به ۱۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسید که این رقم با توجه به ارزش  صادرات غیر نفتی در چهار ماهه سال ۱۳۹۶ که ۱۳ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار بوده ۱۴.۷ درصد رشد داشته است.

این گزارش می‌افزاید چین، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، جمهوری کره ۵ کشور اول هدف صادرات در ۴ ماهه ۱۳۹۷ بوده‌اند.

ارزش صادرات غیرنفتی ایران به چین طی ۴ ماهه ابتدای امسال  ۳ میلیارد و ۴۶ میلیون دلار بوده که این رقم ۱۹.۷ درصد از سهم کل صادرات در این مدت را تشکیل می‌داده است.

همچنین ارزش صادرات غیرنفتی به امارات متحده عربی در ۴ ماهه ابتدای امسال ۲ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار بوده که این رقم هم ۱۸.۲ درصد از سهم کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است.

در ۴ ماهه ابتدای امسال ارزش صادرات غیرنفتی به کشور عراق ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ارزش صادرات غیرنفتی به افغانستان ۱ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار بوده که به ترتیب ۱۶.۳ و ۷.۲ درصد از سهم کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌داده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: ارزش صادرات به کره جنوبی هم در ۴ ماهه ابتدای امسال ۸۲۱ میلیون دلار بوده است که این رقم ۵.۳ درصد از سهم کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

جدول ۲۰ کشور اول هدف صادرات در ۴ ماهه ۱۳۹۷ 

رتبه کشور ارزش وزن سهم از کل صادرات تغییرات ارزشی نبت به ۴ ماهه ۹۶ (%) تغییرات وزنی نسبت به ۴ ماهه ۹۶ (%)
۱ چین ۳۰۴۶ ۹۰۴۰ ۱۹.۷ ۸ ۱۲-
۲ امارات متحده عربی ۲۸۰۸ ۶۱۵۳ ۱۸.۲ ۳۲ ۱-
۳ عراق ۲۵۲۲ ۴۷۸۲ ۱۶.۳ ۲۳ ۱۴
۴ افغانستان ۱۱۰۸ ۲۱۸۸ ۷.۲ ۳۱ ۱۵
۵ جمهوری کره ۸۲۱ ۱۵۷۷ ۵.۳ ۴۰- ۵۲-
۶ هند ۸۰۸ ۳۰۸۳ ۵.۲ ۱۲- ۸-
۷ ترکیه ۵۵۱ ۷۲۶ ۳.۶ ۱۳ ۳۸
۸ پاکستان ۳۸۰ ۸۹۹ ۲.۵ ۶۹ ۴۲
۹ تایلند ۳۶۲ ۷۷۴ ۲.۳ ۷۳ ۳۹
۱۰ عمان ۳۰۱ ۸۹۹ ۱.۹ ۵۷ ۳۰
۱۱ اندونزی ۲۵۲ ۶۶۱ ۱.۶ ۹۱ ۳۸
۱۲ تایوان ۲۰۵ ۴۰۶ ۱.۳ ۱۱ ۱۸-
۱۳ ایتالیا ۱۶۲ ۳۲۴ ۱.۰ ۵۳ ۵۹
۱۴ مصر ۱۲۷ ۲۹۸ ۰.۸ ۹۰ ۳۵
۱۵ ژاپن ۱۲۲ ۲۳۳ ۰.۸ ۳۰- ۴۵-
۱۶ آذربایجان ۱۱۲ ۱۸۴ ۰.۷ ۴۸ ۴۴
۱۷ ترکمنستان ۱۰۹ ۱۸۶ ۰.۷ ۲۲- ۴۳-
۱۸ کویت ۱۰۱ ۱۳۰۰ ۰.۷ ۲۳ ۹۰
۱۹ قطر ۹۹ ۵۳۰ ۰.۶ ۱۲۶ ۹-
۲۰ آلمان ۹۴ ۵۳ ۰.۶ ۱ ۲۷۵
جمع ۲۰ کشور ۱۴۰۹۲ ۳۴۲۹۸ ۹۱ ۱۴ ۳-

ارزش: میلیون دلار – وزن هزار تن – منبع سازمان توسعه تجارت

  • فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.