مرور رده

مسابقه

ادامه مسابقه صنعت سنگ ایران با قوت

خبرگزاری سنگ ایران ضمن عذر خواهی از تمامی فعالان صنعت سنگ بابت وقفه به وجود آمده و عذرخواهی از تمامی کسانی که در بخش مسابقه این خبرگزاری شرکت کرده اند به اطلاع می رساند تمامی اطلاعات و رای های بخش مسابقه صنعت سنگ ایران موجود است. در روزهای…