مرور رده

نمایشگاه ها

Featured posts

لزوم حضور حداکثری تجار در نمایشگاه سنگ اصفهان

معاونت مالی مجموعه معادن سپیدسنگ و شرکت بهسنگ سپید گود مرودشت در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار کرد: فعالیت خود را از سال 1382 آغاز کردم و در حوزه تولید و فرآوری سنگ لایم استون فعالیت می کنم. وی در ادامه گفت: متاسفانه هزینه…