مرور برچسب

بازار جهانی سنگ طبیعی

بازار جهانی سنگ طبیعی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، بر اساس آمار منتشر شده توسط مرمریت و ماشین‌آلات بین‌المللی (IMM)، چین به عنوان کشور پیشتاز و ایتالیا پس از آن بیشترین تغییرات سریع را داشته‌اند. نشانه‌هایی از احیاء بخش ساختمان‌سازی دیده می‌شود. بخش‌های صادراتی…

بازار جهانی سنگ طبیعی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از یوستون، بر اساس آمار منتشر شده توسط مرمریت و ماشین‌آلات بین‌المللی (IMM)، چین به عنوان کشور پیشتاز و ایتالیا پس از آن بیشترین تغییرات سریع را داشته‌اند. نشانه‌هایی از احیاء بخش ساختمان‌سازی دیده می‌شود.…