مرور برچسب

مرتضی صفاری نطنزی

مجمع زودتر تکلیف CFT و پالرمو را روشن کند

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، مرتضی صفاری نطنزی درباره آغاز روند ساز و کار مالی اتحادیه اروپا با ایران اظهار کرد: این اقدام اروپا کافی نبوده چراکه اروپا در انجام این کار تاخیر داشته و بالاخره از ابتدا و انتهای آن دارند می‌زنند، درنتیجه این…