مرور برچسب

نمایشگاه ازمیر ترکیه

نمایشگاه ازمیر ترکیه فرصتی استثنایی برای صادرات

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر ترکیه در تاریخ 8 الی 11 فروردین ماه سال 1397 در شهر ازمیر ترکیه برگزار خواهد شد. این نمایشگاه سومین نمایشگاه بزرگ صنعت سنگ دنیا است که هر ساله با بیش از هزارغرفه دار…