مرور برچسب

کواندیک بیشیمبایف رئیس شرکت دولتی «بایتیرک»

۱۰۰ شرکت قزاقستانی به ایران سفر می‌کنند

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از سفارت قزاقستان در ایران، ۷ فوریه سال ۲۰۱۶ در سازمان توسعه تجاری جمهوری اسلامی ایران انجمن کسب و کار روابط دو جانبه قزاقستان و ایران با مشارکت روسای ۲۰۰ شرکت قزاقی و ایران برگزار خواهد شد. ایسکشاف وزیر…